Akcja zima

  • Usuwanie sopli i nawisów
  • Usuwanie i wymiana rozsadzonych przez lód rynien i rur spustowych
  • Odśnieżanie dachów
  • Udrażnianie rynien i rur spustowych
  • Usuwanie innych szkód spowodowanych śniegiem, lodem i niskimi temperaturami